Plan van aanpak

Na de vorming van een kernteam zal een organisatiestructuur en ondernemingsplan worden opgesteld. Dit kan samen met beoogde mensen met ervaring in het runnen van een organisatie. De initiator van dit project heeft dat zelf, maar zal ook iemand betrekken die deze taak op zich zal nemen.

De eerste persoon die zal worden betrokken in het kernteam, is dus een persoon met ervaring in personeelsmanagement.

De tweede persoon die zal worden aangetrokken is iemand met verstand van automatiseringsprocessen. Dit is nodig, omdat het project in belangrijke mate afhankelijk zal zijn van goede registratie en verwerking van informatiestromen. Informatiestromen aangaande aangeleverde nieuws-items, aangeleverde onderzoeksgegevens, maar ook de veilige opslag en verwerking hiervan. Ook een organisatie zelf zal moeten worden geadministreerd en geautomatiseerd. Ook financieel management zal zoveel mogelijk onderdeel van de automatisering zijn.

Na de eerste ICO (pre ICO) en na de presentatie van het ondernemingsplan (het ‘white paper’) zal een nieuwe ICO plaatsvinden, waarmee budget opgehaald zal worden om de organisatie verder invulling te geven. Dit betekent dat concreet gezocht kan worden naar onderzoekers en journalisten die veldwerk kunnen doen. Dit zal natuurlijk moeten voldoen aan heldere richtlijnen, zodat onderzoek niet valselijk geschiedt, waarbij alle onderzoeksresultaten van duidelijke bewijslast zullen moeten worden voorzien. Voor het feitelijk aantrekken van onderzoekers en journalisten is nieuw budget nodig.

Zodra via de eerste (pre) ICO de eerste crowdfundingsdoelstelling wordt behaald, zal het kernteam worden samengesteld en zal de onderneming worden opgericht.

Zodra de pre ICO afgerond is (de eerste investeringsdoelstelling behaald is), zal dus een kernteam worden samen gesteld. De oprichting van de BV en het uitwerken & publiceren van de officiële ‘white paper’ (het ondernemingsplan met daarin een gedetailleerde terugverdienmodel voor de investeerders) is de tweede doelstelling (de volgende ICO). En zo zal trapsgewijs steeds worden gerapporteerd hoe de ‘onderneming’ zich ontwikkeld.

De derde doelstelling is dan dat de automatisering die zorgt voor de invulling van de smart-contracts (waaronder ook de winstuitkering valt), het verwerken van aangebrachte onderwerpen en de informatie die crowd sourcing binnenkomt en het opstellen van de smart-contracts waarbinnen de onderzoekers en journalisten opereren. Hiervoor zal een team van programmeurs moeten worden samengesteld.

Een vierde doelstelling is dan het feitelijk aanstellen van de redactie en journalisten.

Bovenstaande is een hele summiere beschrijving, maar het is de bedoeling om pragmatische en daadkrachtig te zijn en niet om met een wollig langdradig volledig uitgewerkt ondernemingsplan te komen in deze eerste aanleg. Het draait dus om vertrouwen en de wil om van start te gaan. Het draait om uw vertrouwen en om uw wil om daadwerkelijk en nu of nooit iets neer te zetten dat gaat staan als een huis.