Wat is een ICO?

Een ICO is een veel gebruikte term voor crowdfunding projecten binnen de fintech en blokchain industrie. ICO is een afkorting voor Initial Coin Offering. Het gaat om een emissie van een nieuwe cryptocurrency of specifieke crypto-tokens voor het financieren van projecten of een nieuwe onderneming voor de ontwikkeling van vaak decentrale applicaties. Dat zijn ingewikkelde termen, maar het betekent zoveel als dat u als het ware ‘digitaal aandeelhouder’ wordt. Een token is dan als het ware een soort waardepapier of (in het geval van de cryptocurrency) een soort eigen munt. Die munt kunt u kopen, met dien verstande dat u uw volledige inleg terug krijgt als het beoogde budget niet wordt gehaald. U loopt zo geen risico als u investeert.

De ICO is meestal publiek en iedereen kan deze nieuwe crypto-tokens kopen. Deze crypto-tokens hebben eerder het karakter van “digitale beleggersaandelen”. Vaak geven ze een stemrecht en zijn ze via een eigen blokketen en smart contract volledig geprogrammeerd om o.a. een uitbetaling te geven wanneer het project winst oplevert. Een crypto-token is vaak geprogrammeerd voor een bepaalde doelstelling en kan andere eigenschappen hebben dan alleen maar dat van een “digitaal beleggersaandeel”.

In het geval van de Nepnieuws-Checker token zal er sprake zijn winstuitkeringen, maar dit is ondergeschikt aan waarheidsvinding. Het commerciële model is slechts bedoeld om investeerders aan te trekken om zo onafhankelijk te kunnen zijn van overheden. Investeerders kunnen het beoogde crowfundingsbudget vooraf inzien en worden geïnformeerd over de actuele prestatie. Bij niet behalen van het beoogde op te halen bedrag krijgen zij hun investering terug.

In de nog te presenteren ‘white paper’ zullen kopers van de crypto-token (investeerders in de crowdfunding ICO) zien welke verdiensten er kunnen worden behaald met de smart-contracts gekoppeld aan het token. Die smart-contracts zullen bepalen hoeveel procent van de winst die gehaald wordt uit de subscribers database (betaalde lezers van artikelen) en uit verkochte onderzoeksresultaten met het nepnieus-checker keurmerk, zal worden uitgekeerd.