Wat is een token?

Een token is te vergelijken met een aandeel in een onderneming met het verschil dat het digitaal is en dat het de “vorm” van een crypto-munt heeft. U koopt dus eigenlijk een door de onderneming zelfgeschapen ‘aandeel’. Het verschil is echter dat de token aan de blockchain technologie gekoppeld is, zodat bekend is van wie welk bedrag bij de aankoop van iedere token afkomstig is. Dat maakt het makkelijk voor de automatisering om de investering terug te betalen. Dat is ook 1 van de eigenschappen van een token. Je kunt de gene die de token koopt het bedrag terugbetalen. Dat kan omdat je de token koopt via etherium (de munt die bijna net zo groot is als de bitcoin). Via het blockchain netwerk wordt zo bijgehouden wie jouw tokens koopt en als dan het crowdfundingsbudget bijvoorbeeld niet wordt behaald, kun je alle investeerders hun geld (lees; hun etheriums) terug betalen.

In het geval van de Nepnieuws-Checker token zal er ook sprake zijn winstuitkeringen, hoewel dit ondergeschikt zal zijn aan waarheidsvinding. Het commerciële model is slechts bedoeld om investeerders aan te trekken om zo onafhankelijk te kunnen zijn van overheden. Investeerders kunnen het beoogde crowfundingsbudget vooraf inzien en worden geïnformeerd over de actuele prestatie. Bij niet behalen van het beoogde op te halen ICO bedrag krijgen zij hun investering terug.

In de nog te presenteren ‘white paper’ zullen kopers van de crypto-token (investeerders in de crowdfunding ICO zien welke verdiensten er kunnen worden behaald met de smart-contracts gekoppeld aan het token. Die smart-contracts zullen bepalen hoeveel procent van de winst die gehaald wordt uit de subscribers database (betaalde lezers van artikelen) en uit verkochte onderzoeksresultaten met het nepnieuws-checker keurmerk, zal worden uitgekeerd.

De tokens die zullen worden uitgegeven voor dit project kunnen alleen in etherium coins worden gekocht, omdat etherium in het leven geroepen is met deze blockchain functionaliteit.