Hoeveel startup geld?

 

Om de startup van de website te financieren en de organisatie op te tuigen is een eerste budget gesteld van 2,5 ton. Die zal worden geworven via de uitgifte van een soort digitaal aandeel in de vorm van een token. Een token is een soort crypo-munt die je als organisatie zelf creëert en waar je een bepaalde waarde aan toekent. Deze token kan worden gekocht door mensen die het project willen ondersteunen.

Het voordeel van een token is de inleg wordt terugbetaald (minus de transactie/netwerkkosten) aan de koper. Daarmee wordt het risico van de startup dus geminimaliseerd voor mensen die het een goed initiatief vinden. Wordt het startup budget niet gehaald, dan krijgt iedereen immers zijn inleg terug.

Het budget zal worden aangewend om een kernteam samen te stellen waarmee de onderneming vorm zal worden gegeven. Dit houdt in dat er concreet gewerkt gaat worden aan de organisatiestructuur, de infrastructuur van de automatisering, maar ook naar de werving van redactieleden en journalisten.

Omdat u als burger ook informatie aan kunt leveren via crowd sourcing van informatie zal moeten worden gewerkt aan een zeer degelijke automatisering om al die gegevens op betrouwbaarheid te analyseren en te verwerken. Ook kan gekeken worden naar het inkopen van big data bij bedrijven als Google, Facebook en anderen, om zo meer inzicht te krijgen in datgene wat overheden doen en zo een tegenwicht te kunnen bieden aan propaganda methoden.

In de eerste aanleg zal echter worden gestreefd naar de oprichting van een werkbare organisatie die binnen een jaar aan de slag kan, om deze vervolgens uit te bouwen. Hiervoor zal door het kernteam een plan worden opgesteld en gepresenteerd, zodat bij een tweede fase van het project kan worden ingeluid. Steeds zult u op de hoogte blijven van de benodigde budgetten en de feitelijk behaalde doelen.